skip to Main Content
Thuisondersteuning: Ambulante Woonbegeleiding

Thuisondersteuning: ambulante woonbegeleiding

Wanneer het even moeilijk gaat

Iedereen komt in het leven wel eens momenten tegen waarop het even moeilijk gaat. Dan kan het zijn dat er hulp van anderen nodig is. Soms hebben mensen professionele hulp nodig, bijvoorbeeld wanneer iemand een lichamelijke beperking of een psychische gevoeligheid heeft. Wanneer u hulp nodig heeft van een professionele hulpverlener, kunt u ambulante woonbegeleiding inschakelen. Zo krijgt u thuis de ondersteuning en aandacht die u nodig heeft, terwijl u in uw eigen omgeving verblijft. Lees hieronder meer over de gebieden waarop u thuisondersteuning kunt inschakelen.

8 gebieden voor thuisondersteuning

Wanneer u ambulante woonbegeleiding nodig heeft, wordt eerst uw hulpvraag in kaart gebracht. Deze hulpvraag stelt u samen met uw begeleider op. U kunt zelf aangeven waar u problemen mee ervaart. Medische documenten kunnen hier eventueel een hulpmiddel bij vormen. Uw begeleider helpt u vanuit zijn of haar kennis en ervaring om een persoonlijk begeleidingsplan op te stellen. Dit plan biedt houvast bij het halen van de doelen die u opgesteld heeft op (een deel van) de volgende 8 leefgebieden:

  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Dagbesteding
  • Zingeving

Zo zelfstandig mogelijk

Bij ambulante woonbegeleiding neemt de begeleider niet alles van u over. De bedoeling is uw eigen kracht steeds verder te vergroten, zodat u steeds zelfstandiger kunt functioneren in de maatschappij. Uw begeleider helpt u om uw vaardigheden te ontwikkelen op de leefgebieden die u samen heeft bepaald. Zo bouwt u uw zelfredzaamheid op en werkt u aan een stabiele en zelfstandige toekomst.

Kies voor kwaliteit

Wanneer u kiest voor thuisondersteuning, is het belangrijk een goede zorginstelling voor ambulante woonbegeleiding te kiezen. Het gaat immers om uw welzijn. Is daarom voor een zorginstelling die ISO-gecertificeerd is. Zo’n instelling voldoet aan de gestelde eisen volgens de ISO-normering en leveren een hoge kwaliteit zorg. Er kan vaak voldaan worden aan uw persoonlijke wensen, zoals het werken met een vaste begeleider. Dus bent u op zoek naar ambulante woonbegeleiding, kies dan voor kwaliteit.

Heeft u nog vragen over dit artikel? Of wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op via het contactformulier.